Modelovereenkomsten Qwery goedgekeurd door Belastingdienst

Op 2 februari 2016 is het wetsvoorstel Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (kortweg: DBA) is aangenomen. Concreet houdt dit in dat de VAR per 1 mei 2016 zal verdwijnen. Vanaf 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geldt er een implementatietermijn. Deze periode staat in teken van implementatie en voorlichting met betrekking tot deze nieuwe wet. Vanaf 1 mei 2017 zal de wet ook gehandhaafd worden door de Belastingdienst.

De afgelopen maanden hebben onze juristen en accountants de nieuwe wet bestudeerd en is er een Qwery modelovereenkomst opgesteld. Op 31 maart hebben wij van de Belastingdienst een brief ontvangen waarin de door ons opgestelde modelovereenkomst is goedgekeurd.

Onze planning voor het komende jaar is als volgt:

April 2016:
 • Voorbereidingen Qwery op WDBA d.m.v.:
  • Presentatie en training voor het personeel door jurist
  • Inventarisatie van de Handreiking Beoordelingskader WDBA
  • Eventueel (her)inrichten processen
Vanaf 1 mei 2016:
 • Gebruik modelovereenkomsten voor nieuwe inzetten
 • Inventarisatie van lopende contracten en verlengingen van overeenkomsten die nog met VAR zijn ondertekend
 • Inventarisatie van afspraken met opdrachtgevers van Qwery in relatie tot modelovereenkomsten (wat is er destijds afgesproken en zou gewijzigd moeten worden?)
Q3 en Q4 2016:
 • Lopende contracten omzetten naar modelovereenkomsten
Vanaf 1 januari 2017
 • Alle ZZP’ers via een modelovereenkomst
De komende maanden staan vooral in het teken van inventariseren. Ben je ZZP’er en werk je via Qwery dan nemen we contact met je op om de eventuele wijzigingen te bespreken en te gaan werken via de modelovereenkomst. Mocht je nu al vragen hebben, laat het ons weten via mail of bel ons op 030 – 265 02 02.

Download modelovereenkomsten / model agreements

Nederlands:

 • IT-Sourcing (Detachering)
  Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst d.d. 31 maart 2016 met kenmerknummer 9051588051. Qwery heeft twee varianten gemaakt. Deze variant (IT sourcing/detachering) bevat een concurrentiebeding.
  Download modelovereenkomst
 • Contractbeheer
  Deze overeenkomst is gelijkluidend aan de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomst d.d. 31 maart 2016 met kenmerknummer 9051588051. Qwery heeft twee varianten gemaakt. Deze variant (contractbeheer) bevat geen concurrentiebeding.
  Download modelovereenkomst
Engels:
 • IT-Sourcing (Secondment)
  This agreement is identical to the agreement assessed by the Dutch Tax and Customs Administration dated the 31st of March, 2016 with reference number 9051588051. Qwery has created two versions. This variety contains a non-competition clause.
  Download model agreement
 • Contracthandling
  This agreement is identical to the agreement assessed by the Dutch Tax and Customs Administration dated the 31st of March, 2016 with reference number 9051588051. Qwery has created two versions. This variety does not contains a non-competition clause.
  Download model agreement